akadalymentes verzió

ZAJK BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE


Kedvezményezett neve: Zajk Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma:
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
TOP-2.1.3-16
Projekt címe, azonosító száma:
Zajk belterületi csapadékvíz elvezetése
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039
Projekt teljes összege: 66.033.651 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2023.06.30.

A projekt célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás volt, a kockázat megelőzés és kezelése a települések belterületi csapadék vízelvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása. A környezet biztonságának növelése, az ár és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, és a további környezeti káresemények megelőzése, a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvíz csatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. Cél volta vizek helyben tartásának megvalósítása, a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezés, a lokális víz visszatartás, gazdasági hasznosításokat is támogató megoldások alkalmazása. A projekt a Felhívás 3.1.1 pontja szerint az alábbi támogatható tevékenységet tartalmazta: A, Belterületi védelmét szolgáló vízelvezető - hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz - gazdálkodás céljainak figyelem bevételével. b ) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése. A támogatási igény benyújtásáig külsős szakértő igénybevételével elkészült a projekt előkészítő tanulmány.
A projekt során engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készült, illetve vízjogi engedélyezés történt. Megvalósítási helyszínek voltak: Zajk Hrsz 211/6.; Hrsz 2.; Hrsz 82.; Hrsz 145.; Hrsz 211/1. A Deák F. utca vízelvezető árkai teljesen feliszapolódtak, mederburkolatuk összetöredezett ezért az utcákban a lakóingatlanokat is veszélyeztette a csapadékvíz. Az árkok befogadója a CS-1 j. csatorna és a 145 hrsz-ú árok, amely a Zajki-patakba gravitál. Az árkok nyomvonalában található kapubehajtó átereszeket ki kellett cserélni a kapubehajtókat helyre kellett állítani, a meglévő kiépítettségnek megfelelő műszaki tartalommal, min. 15 cm vtg. zúzottkő réteggel. A meglévő és befogadó 2 és 145 hrsz-ú árkok feliszapolódtak, medrüket tisztítani kellett, illetve a köztük lévő állami út alatti csőhíd tisztítását is el kellett végezni 15 mh. Az árkok hossza: Á-1: 463 mh. burkolt árok befogadója a CS-1 j. csatorna Á-2: 392 mh. burkolt árok, befogadója a 145 hrsz-ú árok Á-,: 320 mh. árok, befogadója a Zajki patak A csatorna hossza: CS-1: 60 mh. csapadék csatorna, befogadója a 2 hrsz-ú árok, épül 2 db tisztítóakna A felújítás hossza összesen: 1235 m.
A projekt nem volt közbeszerzés köteles, így a kivitelező a Pályázó belső szabályzata szerint 3 árajánlat bekérésével került kiválasztásra. Szintén 3 árajánlatos beszerzés volt a nyilvánossági tev. végző cég, a projekt menedzsment, a műszaki ellenőr, és a szemléletformáló rendezvényeket tartó cég kiválasztása.
A tervezett fejlesztés illeszkedik a jelenleg érvényben lévő Vízgyűjtőgazdálkodási tervhez. A projekt célja volt felkészülni az egyre gyakrabban előforduló intenzív csapadékos időszakok villámárvizeire. A nagyobb vízhozamú, hosszabb időszakon át tartó esőzések a csatornákat megtelítették, az árokrendszer nem volt képes elvezetni, így a víz új utat keresve a területen szétoszlott. A hely adottságaiból adódóan a környező dombságról szintén fokozott mennyiségű csapadék érkezik a falu területére. A lejjebb fekvő
területeken az esővíz udvarokat, pincéket árasztott el, jelentős anyagi károkat okozott a tulajdonosoknak. A projekt valamennyi  környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel. A projekt illeszkedik a TOP célkitűzéseihez, célja a rendkívüli csapadékvizek károkozásának csökkentése, a vizek helyben tartása, mely biztosítja az aszályos időszakokban a termények locsolását. A fenntartási feladatokat az Önkormányzat vállalta. A projekt megvalósításához hitel felvételére nem volt szükség, a pályázó a költségvetésében biztosította a szükséges többlet forrást. A fejlesztés segítségével megóvásra kerültek az ingatlan területek, így kevesebb káreseménnyel kell számolni. A csatornarendszer felújítása lehetőséget teremtett a minőségi életkörülmények kialakítására. A projekt segítéségével élhetőbbé vált a település, amely már önmagában is növeli a népesség megtartó képességet.

Műszaki átadás időpontja: 2023.06.16.